Skip links

TGS-ISL ANJUR SIRI WEBINAR FELO KEHORMAT

Tun Ghazali Shafie Institute for Strategic Leadership (TGS-ISL) adalah pusat yang ditubuhkan oleh UCYP yang bertujuan untuk melahirkan generasi pemimpin yang mempunyai daya kepimpinan yang hebat. TGS-ISL dilancarkan oleh YAB Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri Haji Wan Rosdy bin Wan Ismail pada 10 Januari 2020 yang lalu. Seramai 17 individu berpengalaman dan berwibawa dari pelbagai latar belakang dilantik sebagai Felo Kehormat TGS-ISL. Pelantikan yang dibuat adalah berdasarkan sumbangan dan penglibatan mereka dalam komuniti yang dapat menjadi rujukan kepada pemimpin masa depan.

Dalam era pandemik ini, cara yang paling sesuai untuk berkongsi pengetahuan dan maklumat adalah melalui webinar. Oleh itu, The SHIFT @ TGS Talk (webinar) dijadikan satu platform untuk berkongsi maklumat dan idea mengenai sesuatu trend, perubahan dan cabaran. Kesemua tujuh belas (17) Felo Kehormat TGS-ISL dijemput untuk berkongsi buah fikiran dan berkongsi pengalaman mereka berdasarkan bidang dan kepakaran masing-masing. Antara yang telah dijadualkan adalah:

No

Date

Speaker

Title

1.

19 Jun 2020

Professor Emeritus Dato’ Dr Ahmad bin Hj Zainuddin

Design Thinking for Sustainable Community

2.

27 Julai 2020

Tan Sri Dato’ Sri Abdul Aziz bin Abdul Rahman

Managing Change in the Age of Disruption: The Role of Community Leaders

3.

7 Ogos 2020

Tan Sri Dato’ Sri Abdul Wahid bin Omar

Global Economic Challenges & Sustainability: Post COVID-19

4.

25 September 2020

Professor Ulung Dato’ Dr Osman bin Bakar

Enlightened Leadership and Followership: An Islamic Pillar of Social Peace and Harmony

5.

23 Oktober 2020

Professor Dr Rofina Yasmin binti Othman

Designing the Next Earth

6.

November 2020

Professor Dato’ Sri Dr Abu Hassan Asaari bin Abdullah

Adjusting Life to the New Norms: Physical and Mental Health

7.

Disember 2020

Dato’ Abdul Rashid bin Musa

Future of Malaysia Manufacturing Leading by Innovation

 

Menurut Pengarah TGS-ISL Asst. Prof. Dr. Ruzita Manshor, webinar yang dijadualkan oleh TGS-ISL akan membantu dalam mencerna idea serta mencadangkan dasar kepemimpinan serta isu-isu yang relevan dalam konteks semasa dan masa akan datang.

Pemikiran Reka Bentuk Webinar untuk Komuniti yang Lestari oleh Profesor Emeritus Dato ’Dr Ahmad Bin Hj Zainuddin pada 19 Jun 2020.

Webinar Menguruskan Perubahan Pada Zaman Gangguan:
Peranan Pemimpin Komuniti dengan Tan Sri Dato ‘Sri Dr. Abdul Aziz Rahman
Felo Kehormat UCYP: Institut Kepimpinan Strategik Tun Ghazali Shafie pada 27 Julai 2020

Webinar Cabaran & Kelestarian Ekonomi Global: Post Covid-19

oleh Tan Sri Dato ’Sri Abdul Wahid Omar pada 7 Ogos 2020

Webinar Kepemimpinan dan Pengikut yang Tercerahkan: Tiang Islam Keamanan & Keharmonian Sosial

oleh Profesor Emeritus Datuk Dr Osman Bakar pada 25 September 2020

Return to top of page