Skip links

UNIVERSITY COLLEGE OF YAYASAN PAHANG

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda
Raja Permaisuri Agong
Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah lskandariah binti AI-Marhum AI-Mutawakkil Alallah Sultan lskandar AI-Haj
Tuanku Canselor
Universiti College of Yayasan Pahang

MENJUNJUNG KASIH TUANKU
Seluruh warga UCYP menjunjung kasih atas perkenan KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sebagai Canselor UCYP. Pihak universiti kolej yakin keberadaan KDYMM Raja Permaisuri Agong akan memakmurkan lagi pembangunan intelektual negeri Pahang.

Read More

Pembelajaran penyesuaian: memajukan inovasi pendidikan
Penyesuaian adalah konsep utama kepada pelaksanaan strategi dalam UCYP terutamanya dalam kecemerlangan akademik, pengajaran & pembelajaran, Penyelidikan & Inovasi, pengalaman pelajar, penglibatan komuniti, rangkaian Alumni, penjenamaan & pemasaran, industri Penglibatan, pengantarabangsaan, pembangunan modal insan, fizikal & infrastruktur intelektual serta kemampanan kewangan. Tidak seperti perubahan institusi yang hanya memberi tumpuan kepada hubungan antara sekolah dan persekitaran budaya mereka, sebuah institusi yang boleh penyesuaian dapat memandu institusi ke arah yang mengekalkan dan meningkatkan Institut kepada negeri yang dikehendaki (Hughes, 2018). Sebuah Institut penyesuaian termasuk penyertaan, keterangkuman, integriti, toleransi risiko, fleksibiliti, kesahan, kebertanggungjawaban, kepelbagaian, kreativiti, lelaran, pembelajaran, autonomi, berkesungguhan, penilaian kendiri, kerjasama, ketelusan dan reflexive yang perlu disepadukan dengan proses pendedahan yang lebih luas (Koontz et. Al, 2015). Menurut Pahl dan Wostl (2009), mampu menghadapi pelbagai objektif yang wujud dalam sistem sosial-ekologi juga merupakan antara ciri sebuah institusi yang mudah suai. Ciri yang ditunjukkan oleh sebuah universiti yang boleh suai adalah relevan dengan permintaan transformasi pendidikan yang sedia ada.

Read More

Kenyataan visi

UCYP-sebuah Universiti penyesuaian

Kenyataan misi

Memberi inspirasi kepada generasi inovator yang seterusnya
Untuk meningkatkan pembelajaran masa depan
Mewujudkan penyelidikan penyesuaian
Untuk membangunkan minda global
Mewujudkan graduan teknologi yang bijak
Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat

Fakulti
Fakulti Sains & Teknologi
Fakulti Pengurusan
Fakulti Seni Kreatif & Pembangunan Manusia

KALENDAR AKTIVITI

423 PELAJAR UCYP TERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN

423 PELAJAR UCYP TERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN

Baru-baru ini UCYP telah menganjurkan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik dan Ko-kurikulum UCYP & KYP yang bertempat di Kompleks Yayasan Pahang pada 10 Disember 2019. Majlis tersebut diadakan bagi
Menuju Generasi Kreatif dan Inovasi Baharu 2020

Menuju Generasi Kreatif dan Inovasi Baharu 2020

IDEAS20 adalah program tahunan Kolej Yayasan Pahang (KYP) yang mengetengahkan karya seni pelajar tahun akhir Kolej Yayasan Pahang (KYP) (Diploma in Graphics and Digital Media KYP-UiTM). Pada tahun
Another Initiative on Digital Talent: Strategies for Growth

Another Initiative on Digital Talent: Strategies for Growth

University College of Yayasan Pahang (UCYP) has hosted the National Conference on Digital Talent: Strategies For Growth at the Lecture Theater, UCYP Main Campus, Tanjung Lumpur. The two-day
Pergi ke Berita

University i-Insight 2019

SYARAT TENDER TERBUKA KENDERAAN UCYP 14.10.19

SENARAI KENDERAAN UNTUK TENDER TERBUKA KYP PENDIDIKAN SDN UCYP 18.10.19

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA-tender terbuka kenderaan UCYP 18.10.2019

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENYEWA DAN MENGURUSKAN RUAN PREMIS EKSKLUSIF

Fasiliti Di Kampus

Bengkel mekanikal

Makmal Elektronik

Akses internet

Perpustakaan

Photo studio

Penginapan Pelajar

Makmal IMAC

Perkhidmatan Bas

Kawasan Belajar

Riadah & Leisure

Bilik perbincangan

Gelanggang Futsal

Hubungi Kami

Return to top of page