Skip links

Chancellor

Chancellor


RPA

DAULAT TUANKU

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong
Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah
Binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj
D.K, D.M.N, S.S.A, S.I.M.O, D.K(Johor) , S.P.M.J, D.K(Brunei)
Return to top of page